Kinh doanh được dự đoán với toán học

Anonim

Bạn có muốn mở một doanh nghiệp? Đầu tiên bạn cần tính hệ số Q! Nhà vật lý người Pháp Pablo Jensen, thuộc Trường Sư phạm Lyon, đã kiểm tra hơn 8.500 cửa hàng bán lẻ ở thành phố Pháp, để đánh giá khu vực mà chúng được mở ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Ông phát hiện ra rằng các bài tập với các hoạt động liên quan có xu hướng phát sinh gần nhau. Ví dụ, đồ tể và đồ đặc sản ở một bên và tiệm giặt là và tủ sách ở bên kia. Như thể các cửa hàng tương tự (theo loại sản phẩm) thu hút lẫn nhau, trong khi họ có xu hướng đẩy nhau.

Áp dụng cho phân tích này một mô hình toán học, được lấy từ lý thuyết về từ tính, Jensen đã tính toán cái mà ông gọi là yếu tố Q. Một loại điểm, được trao cho mỗi cửa hàng, dựa trên mức trung bình của các hoạt động tương tự và chống lại trong cùng một khu vực.

Ví dụ, theo tính toán của ông, một loạt các tiệm bánh, trong số những người mở từ năm 2003 đến 2005, đã phá sản vì họ có yếu tố Q quá thấp so với các tiệm bánh khác, do vị trí xấu trong khu vực.

Theo Jensen, yếu tố Q phục vụ để dự đoán "vận may" của một doanh nghiệp. Và thậm chí Phòng Thương mại Lyon đã quyết định áp dụng hệ thống này để giúp các doanh nhân mới.